Yüzme Stilleri ve Sakatlık Riskleri

Hipotez: Havuzda yüzmenin akut yaralanma riski düşük olduğunu varsayıldı; ancak maruz kalma süresine ve yüzme disiplinine bağlı olarak aşırı kullanım yaralanmaları baskındır.


Yöntemler: 341 elit yüzücü (19 ± 11 yıl, BMI 20.3 ± 3) değerlendirildi. Yüzme ortalama 10.1±8 yıldan beri her yıl 43 hafta boyunca haftada 3.8 kez gerçekleştirildi.


gif

Bulgular: Toplam havuz yüzme yaralanma oranı 0.39 / 1000 saat idi. Aşırı kullanım yaralanmaları (0.22 / 1000 saat) akut yaralanmalardan (0.17 / 1000 saat) daha sıktı. Üst ekstremite gövdeden (0.067 / 1000 saat) veya alt ekstremiteden (0.085 / 1000 saat) daha sık idi (0.11 / 1000 saat). Diz ağrısı baskındı (0.17 / 1000 saat), sonra omuz aşırı kullanımı vardı (0.11 / 1000 saat). Özellikle 200-400 m kurbağalama stilinin diz ağrısı için beş kat daha fazla riski vardı (nispi risk, RR 5.1, p = 0.001). Serbest stil, omuz aşırı kullanımı sendromlarının baskın olduğu diz ağrısı için daha az (RR 0.5, p = 0.03). Kelebek RR4 (p = 0.004), servikal omurga yaralanmaları (RR 4.0, p = 0.03) ve bel ağrısı (RR 2.5, p = 0.011) ile akut omuz yaralanmasını arttırmış. Haftada dörttten fazla yüzme, diz yaralanmaları (RR 2.1) ve omuz yaralanmaları (RR 4.0) için daha yüksek risk taşır. Streching/esneme aşırı kullanımlı diz yaralanmaları için beş kat daha az riskle ilişkili olduğu bulundu.


Sonuç: Rekabetçi yüzme yarşları, aşırı kullanım yaralanmalarının baskın olduğu makul ve güvenli bir spordur. 200 - 400 m kurbağalama, diz aşırı kullanım yaralanma riskini diğer disiplinlerden daha fazla artırır. Haftada dört kereden fazla egzersiz yapmak, diz için iki kat ve omuz için dört kez sakatlanma riskini arttırır.

kaynak: https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/abstract/10.1055/s-2008-102798713 görüntüleme
Study Music Mix- HipHop Relax Mode
00:00 / 47:05

© 2020, Spor Bilimi Makale B.E. tarafından kurulmuştur. Tüm Hakları Saklıdır.