Yüzücülerin Dayanıklılığı ve Faktör Yapısı

Bu çalışmanın amacı yüzücülerin dayanıklılığını değerlendirmek için faktör/etki yapılarını tanımlamaktır. İkinci amaç 5000m havuz hızını (5000Vp) ve 5000m açık su yüzme hızını (5000Vow) belirlemektir.

Gereç ve yöntemler: Çalışma örneklemi, Türkiye Açık Su Milli Takımı'na aday olan 14 yüzücüden oluşmuştur (yaş: 13.78 ± 1.21 yıl; boy: 168.06 ± 6.67 m; vücut kütlesi: 59.06 ± 7.99 kg). Havuz ortamında anaerobik eşik, kritik yüzme hızı ve 5000m yüzme testleri, deniz koşullarında 5000m açık su yüzme testi ölçüldü.

Bulgular: Etkilerin analiz sonuçları, hız ve kalp atım hızı (HR), HR ve laktat, egzersiz HR ve egzersiz laktat olarak sınıflandırılan 4 kardiyovasküler dayanıklılık etkisinin 5000m açık su yüzme ile ilgili etkisinin% 89,16'da açıklandığını göstermektedir. ilk faktör en yüksek etki ağırlığına sahipti ve toplam varyansın % 48'ini oluşturdu. 5000Vp ve 5000Vow için regresyon katsayıları sırasıyla R2 = 0.94 ve R2 = 0.79 olarak bulunmuştur (p <0.05).

Sonuçlar: Bu bulgular, bu çalışmada belirtilen tahmin edilenn hesaplamaların, eğitmenlere genç/çocuk yüzücülerdeki performansı değerlendirmek için daha uygun araçlar sağlayabileceğini göstermektedir.

kaynak : 10.29359/BJHPA.11.2.05


Study Music Mix- HipHop Relax Mode
00:00 / 47:05

© 2020, Spor Bilimi Makale B.E. tarafından kurulmuştur. Tüm Hakları Saklıdır.