Titreşimli Dinamik Isınma, Statik Esnetme veya Statik Esnetmenin Dikey Atlama Performansı ve EMG

Bu çalışmanın amacı, doğrudan Aşil tendonu üzerine verilen titreşimle, statik gerilmenin kısa süreli elektromiyografik (EMG) yanıtları ve dikey sıçrama (VJ) performansları üzerindeki etkilerini araştırmaktı. Bu çalışmaya 15 erkek, üniversite sporcusu gönüllü olarak katılmıştır (n = 15; yaş: 22 ± 4 ; boy: 181 ± 10 cm; vücut kütlesi: 74 ± 11 kg). Tüm aşamalar her katılımcı için 90 dakika içinde tamamlandı. Tendon titreşimleri her gönüllü için 50 Hz'de 30 saniye sürdü. Periferik sessiz dönem, H-refleks, H-refleks eşiği, T-refleks ve H / M oranı için EMG analizi her deney fazı için tamamlandı. Tibial popliteal sinirdeki elektro stimülasyona yanıt olarak soleus kasından EMG verileri elde edildi. Beklendiği gibi, dinamik ısınma (DW) VJ performanslarını artırdı (p = 0.004). DW sonrası artmış VJ performansları, EMG bulguları ile istatistiksel olarak doğrulanmamıştır. Ek olarak, EMG sonuçları, statik germe (SS) veya tendon titreşiminin statik germe (TVSS) ile birlikte dikey atlama performansları üzerinde herhangi bir zararlı veya kolaylaştırma etkisi olduğunu göstermemiştir. Sonuç olarak, TVSS kullanmanın patlayıcı performanstan önce ısınma etkilerini kolaylaştırdığı görülmemektedir.

kaynak = https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3916929/
7 görüntüleme
Study Music Mix- HipHop Relax Mode
00:00 / 47:05

© 2020, Spor Bilimi Makale B.E. tarafından kurulmuştur. Tüm Hakları Saklıdır.