Tip2 Diyabet ve Egzersiz (derleme)

Günümüzde azalmış fiziksel aktivitenin artmış morbidite ve mortalite ile ilişkisinin ortaya konması ile birlikte, düzenli egzersiz programlarının önemi özellikle kronik hastalıklardan korunmada giderek artmaktadır. Dünya genelinde en yaygın görülen kronik hastalıklardan birisi olan Diabetes Mellitus (DM) tedavisinin triadı; diyet kontrolü, diyabet ilaçları ve düzenli egzersiz uygulamalarıdır. Egzersiz; kilo kontrolü, diyabete hazırlayıcı bir faktör olan obezitenin önlenmesi ve glikoz toleransı açısından kilit bir noktada durmaktadır. Ayrıca düzenli egzersizin tip 2 DM hastalarında glisemik kontrol açısından ve kardiyovasküler risk faktörlerini azaltıcı yönde katkıda bulunduğu bilinmektedir. Egzersiz programı yapılırken hastanın ek problemleri göz önüne alınarak aerobik ya da direnç egzersizleri gibi farklı modeller tek başına ya da birlikte tercih edilebilmektedir.


Şensu DİNÇER, Gökhan METİN Spor Hekimliği AD, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul

Kaynak: https://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-tip-2-diyabet-ve-egzersiz-72104.html


8 görüntüleme
Study Music Mix- HipHop Relax Mode
00:00 / 47:05

© 2020, Spor Bilimi Makale B.E. tarafından kurulmuştur. Tüm Hakları Saklıdır.