Spor Bilimi Terminolojisi

Anatomi: İnsan vücudunu oluşturan yapıların normal şekil,yapı ,pozisyon ve fonsksiyonlarını ile arasındaki ilişkileri inceleyen en eski tıp dalıdır. M.Ö 500 yıllarda Mısır'da görülmüştür. Anatomi genel olarak mikroskopik ve makroskopik olmak üzere ikiye ayrılır.


Kinesiyoloji: İnsan hareketleri üzerine çalışan bilim dalıdır. Latince'de hareket anlamına gelen "kinesis" ve çalışma ya da bilim anlamına gelen "logia" kelimelerinden türemiş olan kinesiyoloji, insan kinetiği olarak da adlandırılır(2)


Sitoloji :Hücreleri inceleyen bilim dalı.


Hhistoloji : Aynı özelliklerre sahip hücrelerin belirli fon siyonları yapmak üzere bir araya gelerek oluşturduğu dokuları inceler.


Katobolizma Canlı hücre içinde karmaşık moleküllerin basit moleküülere parçalanmasına ve enerjinin açığa çıkmasına neden olan kimyasal reaksiyonlardır.


Anabolizma: Enerji depolama, yenı hücresel madde yapımını ve büyümeyi sağlamak üzere basit moleküllerin karmaşık molekülleri oluşturmasına neden olan kimyasal reaksiyonlardır.


Agonist : Aynı hareketi aynı yönde gerçekleştiren kasların tümüne verilen isim


Antagonist: Hareketin genel yönüne zıt bir etkinlik gösteren kaslara denir.


Motor ünite: İskelet kasında alpha motor nöron ve onun uyarı oluşturduğu fibrillerin oluşturduğu bütüne denir. (motor nöron+ uyarılan fibril)


VO2max: 1 dakikada tüketilen maksimum oksijen miktarıdır. Dakikada (dk) ,Mililitre (ml) cinsinden kilogram başına tüketilen miktar olarak ifade edilir (ml/kg.dk).


VO2verif : Verification : doğrulama ..Kademeli testten sonra elde edilen VO2nin, daha sonra doğrulama fazından eldilen vo2 değeri ile doğrulanmış olarak ifade edilen şeklidir.


Anemi : Alyuvarlardaki yetersizlik


Hematuri : İdrarda kan ve alyuvar bulunması


Myoglobinüri: İdrarla kas mtoglobinin çıkarılması.


Surfaktan :Alveollerin salgıladığı yüzey gerilimini azaltan madde.


Atım volümü: Her sistol safhasında kalbin attığı kan miktarıdır.


Kavite dilatasyonu : Ventrikül boşluğu büyümesi


Kalp hipertrofisi (adaptasyon): Sol ventrikül çeper kalınlaşması


Spor : Spor sözlük anlamı olarak lâtince DİSPORTARE ve DESPORT biçiminde “dağıtmak, bir birinden ayırmak” anlamına gelen sözcüklerden 17 yüzyıldan sonra günümüze gelinceye kadar ilk hecesi aşınarak “SPORT” biçimine dönüştüğü araştırmacılar tarafından öne sürülmektedir. (1) Belli kurallara ve tekniklere uyularak yapılan, bedensel gelişmeye yararlı, eğlenmek ve yarışmak amacı da bulunan beden hareketlerinin tümünün ortak adı.


Koordinasyon : Koordinasyon, amaca yönelik bir hareketle iskeletle kasları ile merkezi sinir sisteminin uyum içinde çalışması. etkileşimidir. (1)


Beceri: iş yapana nispeten daha az bir eforla daha fazla iş yapma olanağı sağlar. Beceri daha ziyade değişik kas grupları arasında iyi bir koordinasyon sağlanır. Yani beceride, inter müsküler (kaslar arası) koordinasyon önemlidir. Kassal bir işin kolaylıkla yapılması becerikli bir hareket özelliğidir. (1)


Ziklik: Aynı biçimde arka arkaya tekrarlanan hareketlerdir. Yürüme, koşma, kürek çekme vb.


Aziklik: Tamamı bir seferde seferde yapılan hareketlerdir. Disk atma, kipe, Flick-flack, serbest atış vb.


in vivo: Canlı organizmasının içinde (performans deneyi, yaşayan organizma içinde)


ex vivo: Canlı dışında meydana gelen, gerçekleştirilen manasına gelmektedir. Bilimsel araştırmalarda ex vivo, yapılan deneyin veya ölçümün organizma dışında, doğal koşullara mümkün olduğunca benzer bir ortamda gerçekleştirildiğini tarif etmek için kullanılır.


in vitro: Kültür içinde bakteri, hücresel doku gibi. Ayarlanabilir lab. ortamında.


in situ: Yaşayan canlının içindeki gibi bir ortam fakat hücre dışında. (DNA, RNA gibi nükleotidleri incelemek gibi.)1. sporakademisi.com

2.https://tr.wikipedia.org/wiki/Kinesiyoloji


14 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Kemik Erimesi (Osteoporoz) Nedir?

Kemik, büyürken ve büyüme tamamlandıktan sonra da sürekli kendini yenileyen bir dokudur. Ömür boyunca eskimiş kemik dokusu yıkılır, yerine yenisi yapılır. Kemik yenilenirken, hem yıkım hem de yapım ol

Study Music Mix- HipHop Relax Mode
00:00 / 47:05

© 2020, Spor Bilimi Makale B.E. tarafından kurulmuştur. Tüm Hakları Saklıdır.