Squat, Diz Açıları, Yere Basma Şekli ve Kas Aktivitesi (EMG)

Başlık: SQUAT SIRASINDA DİZ AÇILARININ VE YERE BASIŞ GENİŞLİĞİNİN TEKRAR, TOPLAM İŞ VE EMG’ye ETKİSİ


AMAÇ: Kas aktivetisni hesaplayarak ve analiz ederek (bel ve alt ekstremite), set sayısına göre ve toplam momentumunu; yere basma açısını değitirerek ve diz eklemi açısını dikkate alarak skuatın en iyi biçimi /yolu/patterni için öneride bulunmaktı.


METOD: Beden eğitimi bölümünden 10 denek (1 yıl ve üzerinde direnç antrenmaları kariyer yapan bireyler) çalışmaya alınmıştır. Squat uygulama şekline göre 5 gruba ayrılmışlardır. 1 TM ‘nin %75 ile perormans gerçekleştirildi ve ranstlantısal çaprazlama ile hesaplama yapıldı. Egzersizin sürati limitlenmedi, ve her bir grubun maksimum tekrar sayısının hesaplanmasıyla, tekrar sayıları araştırmacılar tarafından hesaplandı.Maks. tekrar ve ağırlığın çarpımıyla toplam momentum hesaplandı. Rectus femoris, vastus medialis, vastus lateralis, erector spinae kaslarının EMG verileri İEMG ile hsaplandı. Two-way ANOVA ile analiz edildikten sonra, önemli sonuçlar bulundu.


BULGULAR: Ayak basma genişliğine göre, toplam tekrar sayısında ve toplam iş te anlamlı derece bir faklılık bulunamadı. Rectus femoris ve erector spinae kası dar basış ve geniş basış pozisyonunda yüksek iEMG çıktısı gösterdi. Vastus lateralis dar basış pozisyonunda yüksek iEMG gösterdi.Vastus medialis geniş basış da yüksek iEMG değeri gösterdi. Tekrar sayıları ve toplam momentum squat egzersizi içerisinde, diz açısının 45 derece ( half squat), 90 derece (standart), 120 derece (deep squat) açılarına göre. EMG yanıtları; quadriceps femoris ve erector spinae kasında 90 ve 120 derece diz açılarında 45 dereceye göre daha fazla idi.


SONUÇ: Dar basış, rectus femoris ve erector spinae kasında daha fazla aktivasyona sebep oluyor. Diz fleksiyon açısı squat sırasında arttğı zaman, tekrar sayıları azaldı ve quadriceps femoris ve erector spiane kaslarının aktivasyonu daha yükseldi. Bu sonuçlar, dar basışta geçekleştirilen squat sırasında diz ve bel ağrılarına dikkaet edilmesini gerektirir. Buna ek olarak, diz açısına göre farklı yükler kulanarak skuat egzerisizini gerçekleştirmek bir gerekliliktir vardır.

KAYNAK: https://doi.org/10.15758/jkak.2017.19.3.27 Published online July 30, 20175 görüntüleme
Study Music Mix- HipHop Relax Mode
00:00 / 47:05

© 2020, Spor Bilimi Makale B.E. tarafından kurulmuştur. Tüm Hakları Saklıdır.