Orta Şiddette Aralıklı Egzersiz Modeli Kardiyovasküler Drift'i Önleyebilir


ÖN NOT:

Kardiyovasküler Drift= Submaksimal şiddette sürdürülen egzersizin ~10 dakikaları dolaylarında, Kalp atım hacminin (SV;stroke volüm ya da bir sistol esnasında damara pompalanan kan miktarı, atım hacmi) azalışıyla beraber Kalp atım (HR) sayısının artışı ve kardiyak çıktının (yani kalpten bir dakika içinde pompalanan kan miktarı) sabit kalması olayına denir.

Kardiyak çıktı (Q) = SV x HR

kardiyovasküler drift (Q) SABİT = SV (azalış) x HR (artış)

Kardiyovasküler drift (CV-Drift) submaksimal sürekli egzersizin ~10. dakikasından sonra ortaya çıkabilir. Bu çalışmanın amacı, CV-Drift'in sürekli bir egzersiz yerine aralıklı bir egzersiz yöntemi ile engellenip engellenmediğini incelemektir. Yedi iyi antrene erkek bisikletçi çalışmaya katılmaya gönüllü oldu (VO2max: 61.7 ± 6.13 ml/dk/kg). Uyum seanslarını takiben, sporcuların bireysel maksimum O2 tüketimi (V˙O2max), maksimum kalp atım hacmi yanıtları (SVmax) ve kardiyak çıktılar (Qc) bir nitroz oksit yeniden solunum sistemi ve gaz analizörü ile değerlendirildi. Daha sonra aralıklı egzersizler aynı yoğunlukta 1:0:5 yüklenme/dinlenme oranlarıyla 3 adet 10 dakikadan oluşurken, sürekli/aralıksız egzersizler bisikletçilerin %60 VO2max değerinde 30 dakika gerçekleştirildi. Qc ölçümleri aralıklı egzersiz yönteminin 5. ve 10. dakika egzersiz aşamalarına karşın sürekli egzersizlerin 5., 9., 12., 15., 20., 25. ve 30. dakikalarında alınmıştır. HR'ye eşlik eden %5'ten fazla SV düşüşü artarken, Qc sabit kaldı ve CV-Drift kriteri olarak kabul edildi. Aralıklı egzersizler boyunca sürekli egzersizlere (sırasıyla 138.9 ± 17.9'a karşılık 144.5 ± 14.6 mL; p ≤ 0.05) ve daha az HR cevabına (sırasıyla 140.1 ± 14.8'e karşı 135.2 ± 11.6 bpm) kıyasla daha fazla SV yanıtı olduğu gösterilmiştir. p <0.05), ortalama Qc yanıtları benzerdi (sırasıyla 19.4 ± 2.1 ve 19.4 ± 1.5 L; p> 0.05). Ayrıca, egzersiz seanslarının SV skorlarında geçirilen ortalama süreler aralıklı egzersiz sırasında daha fazlaydı (1.5 dk. karşı 10 dakika) (p <0.001). Sonuç olarak, aralıklı egzersizler CV-Drift riskini azaltır ve daha az fizyolojik stres ile egzersizlerin kardiyak adaptasyon potansiyelini arttırır.


Kaynak: https://www.mdpi.com/2075-4663/6/3/98/htm



12 görüntüleme
Study Music Mix- HipHop Relax Mode
00:00 / 47:05

© 2020, Spor Bilimi Makale B.E. tarafından kurulmuştur. Tüm Hakları Saklıdır.