Omuz Egzersizleri (DELTOID), En İyi Omuz Egzersizi Hangisi?

Dynamite Delts: ACE Research Identifies Top Shoulder Exercises

Samantha Sweeney, M.S., John P. Porcari, Ph.D., Clayton Camic, Ph.D., Attila Kovacs, Ph.D., and Carl Foster, Ph.D. 2014Çalışma: En sık yapılan 10 egzersiz seçildi. Bu egzersizler; Dumbbell shoulder press, push-up, cable diagonal raise, dips, dumbbell front raise, battling ropes, barbell upright row, bent-arm lateral raise, 45-degree incline row ve seated rear lateral raise. Yaşları 18-30 arası 16 erkek çalışmaya katıldı. Hepsinin kuvvet egzersiz geçmişi vardı. Herbir katılımcı minumum 3 teste katıldı. Çalışmaya başlamadan önce kaılımcıların 1TM’leri belirlendi. Sonraki 2 test gününde katılımcıların omuzlarına EMG elektrotları yerleştirildi (the anterior, medial ve posterior deltoids). Üst ektremite ergonometrisinde 3 dk. ısındıktan sonra MİK (maks. istemli kasılma) verileri alındı. Herbiri için 10 sn. ve daha sonra beş omuz egzersizinin her biri rastgele atanmış bir sırayla (kalan beş testin son gününde yapıldı). Katılımcılar 1TM’nin %70’i şiddetinde hareketi gerçekleştirdi. Tam dinlenme sağlamak için her bir egzersiz seti arası 3 dk. verildi. Araştırmacılar herbir kaldırışta konsatrik ve eksantrik safhanın verilerini kayıt altına aldı fakat, sadece 2., 3. ve 4. tekrarlarda ortalama kas aktivasyonunu kullanmak için kullandılar.

Kaynak: https://www.acefitness.org/education-and-resources/professional/prosource/september-2014/4972/dynamite-delts-ace-research-identifies-top-shoulder-exercises

7 görüntüleme
Study Music Mix- HipHop Relax Mode
00:00 / 47:05

© 2020, Spor Bilimi Makale B.E. tarafından kurulmuştur. Tüm Hakları Saklıdır.