Kreatinfosfat (PCR) ve Adenil Kinaz

•Yağ ve glıkojen ATP resentezi için ana kaynaklardır. Bazı enerjilerde ATP resentezi için , direk anaerbik olarak PCr (fosfokreatinden ) fosfat gelir.


•Başka bir deyişle Fosfat ve Kreatin tekrar PCr katılır.Aynı zamanda ATP içinde katılması söz konusudur,ADP + P ---> ATP oluşturur. Çünkü PCr ATP nin hidrolizinden daha çok enerjiye sahiptir.


Kreatin kinaz (%4-6sı mıtokondrı dışında,%3-5 sarkomerde ,%90 da stoplazma ıcınmde bulunur.)ADP fosforılasyonu ATP olsuturur.Hucreler 6 kat daha fazla PCr içerir ATP den daha cok.


•Egzersiz sırasında kasın kasılma ünitesi içindeki ADP'deki geçici artışlar, kreatin kinaz reaksiyonunu PCr hidrolizine ve ATP üretimine doğru kaydırır; reaksiyon oksijen gerektirmez ve yaklaşık 10 saniye içinde maksimum enerji verimine ulaşır.Bu yüzden PCR rezerv olarak Yuksaek fosfat bağları rezervlerı olarak görev yapalar. ADP fosforilasyonunun hızı, kreatin kinazın yüksek aktivite oranından dolayı depolanmış kas glikojeninden anaerobik enerji transferini önemli ölçüde aşmaktadır.


•Eğer maksimum egz. Süresi 10 saniyenin ötesinde devam ederse, sürekli ATP resentezi için enerjinin depolanan makro besinlerin daha az hızlı katabolizmasından kaynaklanması gerekir.


ADENİL KİNAZ

2 ADP --->ATP +AMP


Kreatin kinaz ve Adenil kinaz sadece enerji için değil aynı zamanda AMP,Pi,ADP gibi diğer ürünler içinde ürün verir. Glikojen ve glukoz katabolizmasının ilk aşamalarını ve mitokondrinin solunum yollarını aktive eder.


McArdle, W. D., Katch, F. I., & Katch, V. L. (2010). Exercise physiology: nutrition, energy, and human performance. Lippincott Williams & Wilkins.


Study Music Mix- HipHop Relax Mode
00:00 / 47:05

© 2020, Spor Bilimi Makale B.E. tarafından kurulmuştur. Tüm Hakları Saklıdır.