Kısa İntervaller : Atım Hacmi (Stroke Volüm) ve VO2max

Bu çalışmanın amacı, maksimum SV (SVpeak) ile maksimum O2 tüketimi (VO2max) ve kısa ile uzun intervallere (SI vs. LI) karşılık gelen egzersiz yoğunlukları ile daha büyük ve sürdürülebilir atım hacmi (SV) yanıtlarının elde edilip edilemeyeceğini değerlendirmektir. orta - iyi antrene erkek atletler, bölge-düzeyinde bisikletçi, atletler çalışmaya katılmışlardır (VO2max: 59.7 ± 7.4 mL/dk/kg). Alıştırma (familirizasyon) seanslarını takiben VO2max belirlendi ve daha sonra SVpeak, azot-oksit yeniden soluma (N2ORB) yöntemiyle VO2max'ın % 40-100'ünde egzersiz yoğunlukları kullanılarak belirlendi. Daha sonra her bir katılımcı, bir bisiklet ergometresinde hem SI (SIVO2max ve SI (SVpeak)) hem de LI (LIVO2max ve LI (SVpeak)) çalışmaları sırasında ayrı VO2max ve SVpeak değerlerine karşılık gelen wattlar kullandı. Ana sonuçlar hem SIVO2max hem de SI (SVpeak) 'in LIVO2max ve LI (SVpeak)' den daha fazla SV yanıtı verdiğini gösterdi (p <0.05). Ortalama SV yanıtları LI (SVpeak) 'de LIVO2max (p ≤ 0.05)' den daha fazlaydı, ancak SI (SVpeak) ve SIVO2max arasında istatistiksel fark yoktu. Bununla birlikte, VO2, solunum değişim oranı, kalp hızı ve SVpeak'te algılanan tükenme oranına bağlı olarak [Formül: makaleye bakınız] yoğunluklarına göre anlamlı olarak daha az fizyolojik stres vardı (p ≤ 0.05). Ayrıca, egzersiz aşamalarındaki SV yanıtları erken evrelerde artmış ve SIVO2max ve SI (SVpeak) antrenmanlarının sonuna kadar stabil kalırken (p> 0.05), LIVO2max ve LI (SVpeak) seanslarında giderek azalmaktadır (p ≤ 0.05). Sonuç olarak, bir antrenman seansının amacı SVpeak'i daha az fizyolojik stresle iyileştirmekse, SI (SVpeak) mevcut çalışmada test edilen diğer yöntemlerden daha iyi bir alternatif gibi görünmektedir.


gif
NOT: VO2max = SV x Nabız x arteriovenöz oksijen farkı(a-vo2 fark)

SV artışı kısa intervaller (HIIT) ile Vo2max'ı arttırmada daha etkili yoldur...!


Not2: des notları kısmında Prof. Dr. Muzaffer Çolakoğlu hocamızın ders notları içerisinde "mesafe koşucuları..." başlıklı ders notunda bu farkları ve performans artışıyla ilgili önemli bir ders notu var!

kaynak : https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17461391.2014.966762?journalCode=tejs20Study Music Mix- HipHop Relax Mode
00:00 / 47:05

© 2020, Spor Bilimi Makale B.E. tarafından kurulmuştur. Tüm Hakları Saklıdır.