Irisin ve Metobolik Etkileri

Son yıllarda kahverengi yağ dokusu; metabolik sendromun bileşenleri olan obezite, insülin direnci ve Tip 2 diabetes mellitus tedavisinde hedef doku olarak önem kazanmıştır. İskelet kasından ve yağ dokusundan salınan irisin, yeni keşfedilmiş bir hormondur. Beyaz yağ dokusu hücrelerini kahverengi yağ dokusu hücrelerine çevirir, böylece enerji harcanmasını sağlayarak glukoz homeostazını düzenler. Beden kitle indeksinin düzenlenmesinde indikatör bir moleküldür. Gün geçtikçe insidansı artan Tip 2 diyabet ve obezite gibi metabolik hastalıklara yeni terapötik stratejiler geliştirmek ve bu hastalıkların prevalansını azaltmak için irisinin etki mekanizmasının anlaşılması yararlı olacaktır. İrisin, bir transmembran proteini olan fibronektinin Tip III domain 5?in proteolitik ürünüdür. Egzersiz ve soğuk ile stimüle olan irisin, beyaz yağ dokusu hücrelerinde bir mitokondri pompası olan ve ayırıcı protein 1 olarak adlandırılan pompaların ekspresyonunu artırır. Artan ayırıcı protein 1 ekspresyonu ile hücrede ısı üretimi artar, termogenez ve glukoz homeostazisi sağlanmış olur. İrisin hormonu, enerji harcanmasını artırıp kilo kaybına neden olduğu için metabolik hastalıkların tedavisinde umut verici olmuştur. Metabolik sendrom, obezite, Tip 2 diabetes mellitus ve kardiyovasküler hastalıklarda irisin hormonunun plazma düzeyindeki değişimlerin tedaviye etkisi üzerine çok sayıda çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada; irisin hormonunun yapısı, etki mekanizması ve fonksiyonları anlatılmış, irisinin egzersizle ve metabolik hastalıklarla olan ilişkisi hakkında yapılmış olan çalışmalar özetlenmiştir.


kaynak: https://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-irisin-ve-metabolik-etkileri-73688.html7 görüntüleme
Study Music Mix- HipHop Relax Mode
00:00 / 47:05

© 2020, Spor Bilimi Makale B.E. tarafından kurulmuştur. Tüm Hakları Saklıdır.