Hipertrofi: Rasyonel Hücresel Mekanizmalar

Günümüzde hipertrofi, vücut geliştirme sporu ile uğraşan amatörler/profesyoneller için planlanmış ilave kas kütlesi kazanımı ile ilişkilendirilmesine rağmen, sportif performansa olan katkılarından dolayı performans sporcuları ve genel sağlık düzeylerini korumak/geliştirmek isteyenler için de çok önemlidir. Literatür incelendiğinde, araştırmalar, bireylerin aynı çalışma yoğunluğuna sahip olmalarına rağmen farklı iskelet-kas hipertrofisine sahip olduklarını rapor etmektedir. Hipertrofik yanıta neden olan fizyolojik yol ve yolakların ne olduğu uzun yıllardır merak konusu olmuştur. Özellikle ülkemiz açısından, bu bağlamda herhangi bir araştırmanın yapılmamış olması dikkat çekicidir. Yaklaşık 2 milyona yakın fitness katılımcısının olduğu düşünüldüğünde, ayrıca hipertrofi konusu üzerine çalışma yürüten akademisyenler, antrenörler, öğrenciler ve sporcular için hipertrofinin olası hücresel mekanizmalarının bilinmesi ve anlaşılması son derece önemli katkılar sunacaktır. Dolayısıyla bu çalışmada, son yıllarda hipertrofik yanıtın muhtemel hücresel mekanizmaları olan; uydu hücre proliferasyonu, sitokin ve endokrin cevaplar hakkında kanıta dayalı cevaplar verilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada, akut ve kronik kuvvet antrenmanları sonrası görülen hipertrofik yanıtın rasyonel hücresel mekanizmalarının belirlenmeye çalışılması amaçlanmıştır.


https://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-hipertrofi-rasyonel-hucresel-mekanizmalar-84364.html


30 görüntüleme
Study Music Mix- HipHop Relax Mode
00:00 / 47:05

© 2020, Spor Bilimi Makale B.E. tarafından kurulmuştur. Tüm Hakları Saklıdır.