Foam Roller ve Toparlanma

Bu derleme çalışmanın amacı, foam roller’la uygulanan myofasyal gevşetme egzersizlerinin (SMR), egzersizle oluşan kas yorgunluğunu gidermede etkinliğinin belirlenmesidir. Bu amaçla, PUBMED, EBSCO, Google ve Google Schoolar veritabanları “ foam roller” “myofasyal gevşetme”, ”rejenerasyon” ve “kassal yorgunluk” anahtar kelimeleri girilerek tarandı. Elde edilen sonuçlara göre; a) SMR’nin psikolojik toparlanma üzerindeki etkileri daha belirgindir, b) SMR’nin fizyolojik ve performans parametreleri üzerindeki toparlanma etkileri çelişkilidir, c) söz konusu çelişkili sonuçlara rağmen, SMR’nin kas ağrısı algısını azaltması, basınç ağrı eşiğini yükseltmesi ve çeviklik gibi bazı performans parametrelerinde gelişime neden olması nedeniyle SMR’nin toparlanma aracı olarak kullanılabileceği söylenebilir.


kaynak: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/563371Study Music Mix- HipHop Relax Mode
00:00 / 47:05

© 2020, Spor Bilimi Makale B.E. tarafından kurulmuştur. Tüm Hakları Saklıdır.