Elit Yelkenciler ve Egzersiz Performansı

Elit yarışçı yelkencilerin fizyolojik profilini değerlendirmek ve yelkencilerin 9 aylık bir süre boyunca egzersiz kapasitelerinde mevsimsel bir değişiklik gösterip göstermediklerini belirlemek için kadın (n = 6) ve erkek yelkencilerin ("trapezci = 8 ve "trapezci olmayan" n =7) erkek beden eğitimi öğrencileri (n = 8) ile karşılaştırılmıştır. Koşu bandı üzerinde belirlenen maksimum oksijen alım oranı (VO2max), erkek yelkenciler ve kontrol denekleri arasında (61.4 +/- 2.0 ve 64.9 +/- 1.4 ml O2 / dak.kg, ortalama +/- SE) farklılık göstermedi ve zamanla değişmedi (p> 0.05). Karın ve sırt kasları için izometrik dayanıklılık tüm gruplar için benzerdi. Bir trapez benchindeki izometrik kas dayanıklılığı, "trapezcilerde" [zaman: 218 sn (91-426) ortalama, aralık] kontrol deneklerine göre [zaman: 98 sn (48-188)], erkek "trapezci olmayan" dan ve kadın yelkencilerden belirgin şekilde daha büyüktü (p <0.05). "trapezci" olan  trapez dayanıklılığı 9 aylık gözlem süresi boyunca değişmedi. Ayrıca, dinamik kol performansı (60 saniyede "all-out") trapezcilerde diğer tüm gruplara göre daha yüksekti. Trapezci Tekneler(finn,star,470,laser,flying dutchman)


çevirilirde : hiking: küpeşteden oturarak trapez

trapaze : ayakta yapılan

burada sadece "hiking" diyor, ben her iki durum trapez olarak çevirdim.

NON-hikers: dümenciden bahsediyor.

kaynak: https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-2007-9728869 görüntüleme
Study Music Mix- HipHop Relax Mode
00:00 / 47:05

© 2020, Spor Bilimi Makale B.E. tarafından kurulmuştur. Tüm Hakları Saklıdır.