Dayanıklıklık Gelişiminin Metabolik ve Fizyolojik Temelleri

İyi bir dayanıklılık sporcusunun; belirli bir submaksimal yükte düşük laktat konsantrasyonuna (aerobik eşik ve anaerobik eşik); iyi bir koşu ekonomisine; yüksek bir m axV02'ye ve tolere edilebilen maksimum yükte yüksek-bir laktat konsantrasyonu (LAT)'na gereksinimi vardır.Aerobik eşikte kan La konsantrasyonu 2mM civarındadır ve nabız 130-150/dk arasındadır. MaxV02'nin %50-75'ine karşılık gelir. Anaerobik eşik hızının dayanıklılık koşusu performansı için en iyi belirleyici olduğu ortaya konmuştur. Anaerobik eşikte kan laktat konsantrasyonu 4mM civarındadır ve bu şiddette bir egzersizi 40 dk ile 1 saat boyunca sürdürmek mümkündür.Nabız 150-170/dk arasında, yoğunluk ise %70- 90 olabilir.MaxVOz (aerobik güç) maksimal egzersizde dokuların 1 dk'da kullandığı 0 2 miktarıdır. MaxV02'ye denk gelen hızlarda kan laktat konsantrasyonu 8-12 mM'dür ve m axV02 hızında egzersiz, en iyi mukavemet koşucuları tarafından bile 10-12 dk sürdürülebilir. Bu yüzden sadece 5-15 dakika arası maksimal şiddetli egzersizlerde dominant kabul edilir.Laktik Asid Tolerans (LAT), sporcunun kendi maksimum güç üretim seviyesini sürdürebilmesini sağlar. Yani süratte ve kuvvette devamlılık için çok önemlidir. LAT antrenmanının bir hedefi de yükselen asidozun meydana getirdiği ağrıya toleransın artmasıdır.Aerobik performans için önemli bir kriter de hareket ekonomisidir. Belli bir hızda koşarken daha az enerji harcayanlar uzun mesafe koşularında daha avantajlıdırlar. Bu yüzden, koşu stilini hareket ekonomisini geliştirecek şekilde modifiye etmek önemlidir.


Kaynak: https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbubesbd/issue/32217/357741Study Music Mix- HipHop Relax Mode
00:00 / 47:05

© 2020, Spor Bilimi Makale B.E. tarafından kurulmuştur. Tüm Hakları Saklıdır.