Antropometrik Özelliklerin Kritik Yüzme Hızına ve Tahmini İtiş Gücüne Katkısı

Bu çalışmanın amacı, genç erkek ve kadın yüzücülerin antropometrik profillerini belirlemek ve antropometrik özelliklerin yüzme performansının iki belirleyicisine katkısını araştırmaktır: i)kritik hız ve ii) tahmini itici/itme kuvveti. Çalışmanın örneklemini 25 kadın (yaş: 12.0 ± 0.9 yıl, boy: 152.2 ± 8.3 cm, vücut kütlesi: 42.0 ± 7.8 kg) ve 25 erkek (yaş: 12.4 ± 1.2 yıl, boy: 154.7 ± 11.3 cm, vücut kütlesi 49,1 ± 12,0 kg) oluşturdu. Yüzücüler cinsiyet kategorilerine göre ayrılmıştır. Bu çalışma için antropometri 3 kategoriye ayrıldı: uzunluk (cm), genişlik (cm) ve çevre (cm) ölçümleri. Kritik hız, 200 m ve 400 m serbest stil yüzme performansından hesaplandı. Tahmini itme kuvveti kol kası alanı kullanılarak hesaplanmıştır. Antropometrik özellikler (19 özellik) ve kadın yüzücüler için kritik hız arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon katsayıları (0.34 ila 0.66 arasında) bulunmuştur. Yüzme performansı belirleyicileri ile ilgili olarak, en yüksek korelasyon kalça çevresi ile kritik hız (r = 0.66; p <0.05) ile fleksiyondaki kol ve tahmini itici kuvvet (r = 0.87; p <0.05) arasındaydı. Erkek yüzücüler için en yüksek korelasyon enine göğüs ile kritik hız (r = 0.81; p <0.05) ile torasik çevre ve tahmini itici kuvvet (r = 0.90; p <0.05) arasındaydı. Somatotip analizi, kadın yüzücülerin ektomezomorf tipinde ve erkek yüzücülerin endomezomorf tipinde olduğunu göstermiştir. Deri kıvrım, uzunluk, çevresi ve genişliği, genç yüzücülerde kritik hızın ve tahmini itici gücün belirleyicileri olarak kullanılabilir. Bu çalışma, yüzme antrenörlerinin temel antropometrik ölçümlerden sonra sporcularının yüzme performansı hakkında objektif bilgi edinmelerine ve sporcuların gelişim süreçlerini izlerken bu bilgilerden yararlanmalarına yardımcı olabilir.


kaynak: https://efsupit.ro/images/stories/1%20March%202017/Art%2032.pdf18 görüntüleme
Study Music Mix- HipHop Relax Mode
00:00 / 47:05

© 2020, Spor Bilimi Makale B.E. tarafından kurulmuştur. Tüm Hakları Saklıdır.