Çocuklar ve Gençlerde Direnç Antrenmanı

Direnç karşısında yapılan etkinliklerin çocukların kemik kütlesine ve gelişimine olumlu etkileri olduğunu söyleyen raporların varlığına rağmen, direnç egzersizlerinin büyüyen kemikler üzerinde zararlı etkiler yarattığı algısı yanlış da olsa devam etmektedir. Özellikle uzun vadeli sporsal gelişimde ilerleyen antrenman dönemleri için bir temel oluşturması amacıyla direnç alıştırmalarının temel tekniğini öğrenmek çocuklar ve gençler için gereklidir. Halk sağlığı ve spor alanında çalışan kişiler arasında ve de halk arasında çocuk ve gençlerde direnç antrenmanlarıyla ilgili temel olarak beş batıl inanç bulunmaktadır: i) Androjen hormonları (erkekleştirici hormonları) yetersiz olduğundan çocuklarda kuvvet gelişimi gerçekleşmez, ii) Direnç antrenmanları çocuk ve gençlerin kemiklerindeki büyüme plaklarına zarar vererek büyümeyi engeller, iii) Direnç antrenmanları, çocuk ve gençler için güvenli değildir ve yaralanmalara yol açar, iv) Direnç antrenmanları, çocuk ve gençleri hantallaştırır. Çocuk ve gençlerin esneklik ve sürat yetilerini olumsuz etkiler, v) Çocuk ve gençler sadece vücut ağırlıklarını kullanarak direnç antrenmanı yapmalıdırlar. Bilimsel araştırmalardan elde edilen veriler yukarıda bahsedilen bu inanışların doğru olmadıklarını göstermektedir. Çeşitli bilimsel kurumların çocuk ve gençlere yönelik direnç antrenmanlarıyla ilgili yapmış olduğu vurgular da bu antrenmanların bu yaş grubu için ne kadar önemli olduğuna işaret etmektedir. "The British Association of Exercise and Sports Science" kurumunun önerisi bu açıdan bir örnek olarak göz önünde bulundurulmalıdır: "Bütün çocuklar ve gençler güvenli direnç antrenmanlarına haftada en az iki kere katılmalıdır. Direnç antrenmanları bütünsel antrenmanın ve beden eğitiminin bir parçası olmalıdır."

KAYNAK: https://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-cocuklar-ve-genclerde-direnc-antrenmani-84365.html

Doç.Dr.Ekim Pekünlü

Mekanı Cennet Olsun...


Study Music Mix- HipHop Relax Mode
00:00 / 47:05

© 2020, Spor Bilimi Makale B.E. tarafından kurulmuştur. Tüm Hakları Saklıdır.