©2020, Spor Bilimi Makale tarafından kurulmuştur. Tüm Hakları Saklıdır.

İLETİŞİM

"İletişim güçtür, iletişimi etkili kullanabilenler, kendilerinin dünya deneyimlerini ve dünyanın onlar üzerindeki deneyimlerini değiştirebilirler."

Anthony Robbins

Typewriter Keys